Kolumbárium Duchcov

1. etapa výstavby nového kolumbária na městském hřbitově v Duchcově.